Mentoring a coaching

Coaching narodził się w sporcie. Coaching i mentoring w obszarze treningowym mają podobne źródło i zbliżone modele postępowania. Nie przez przypadek trenerów sportowych nazywa się coachami. Konkretna dyscyplina sportowa rządzi się regułami, które należy respektować – są to kryteria. Z nich wynikają wskaźniki sukcesu, czyli odpowiedź jak dobrzy jesteśmy w danej dyscyplinie i co powinniśmy zrobić żeby spełnić kryteria. W sporcie podobnie jak w innych obszarach życia sukces może oznaczać ukończenie zawodów, zwycięstwo a nawet samo przystąpienie lub zakwalifikowanie się (czyli spełnienie warunków granicznych). Od kompetencji na stracie i wcześniejszego przygotowania zawodnika zależy wynik. Zawodnik wraz z trenerem określa swoje początkowe możliwości (zasoby) a następnie traktując je jako fundament przystępuje do treningu, który ma doprowadzić do osiągnięcia ustalonego na początku rezultatu.

Przykład sportowy

W coachingu – nie zawsze i nie za każdym razem efektem ma być zwycięstwo (pierwszeństwo) w danej dyscyplinie (działaniu, projekcie, zamiarze). Sukces może oznaczać dowolny efekt, który klient uzna za motywujący i godny starań. Zależy on również od intensywności treningu oraz początkowych kompetencji i zasobów zawodnika (klienta coachingu). Efektem w coachingu może być dowolna zmiana, nawet daleko odchodząca od początkowych założeń. Klient w istocie może wielokrotnie zmieniać swój cel, doprecyzowywać, coraz lepiej poznając własną motywację i potrzeby, które zamierza zrealizować.

W mentoringu jest inaczej. Bazą do kolejnych kroków mentee są już posiadane, początkowe umiejętności. Nie zmienia on swoich celów ani zamiarów, gdyż zadaniem jest osiągnięcie wyższych kompetencji i tym samym lepszych wyników w konkretnej dyscyplinie. Zatem, gdy klient coachingu np. w obszarze rozwoju sprawności fizycznej rozważa jaki model ćwiczeń fizycznych, jakiego rodzaju dyscyplina sportowa najbardziej zaspokoi jego potrzebę sprawności fizycznej i w efekcie zdecyduje się na spacery, to w przypadku mentoring od początku do końca będziemy zajmować się np. kolarstwem. W obszarze tej jednej, konkretnej dyscypliny pojawią się narzędzia treningowe, motywacyjne i cykl ćwiczeń mający polepszyć sprawność kolarza. Również wynik będzie nastawiony na zwiększanie poszczególnych parametrów np. szybkość, odporność na zmęczenie, pokonywany dystans itp. i w efekcie zajęcie dobrej pozycji w czasie startu w wyścigu kolarskim.

Przykład biznesowy

W biznesie w ramach coachingu coachee może poszukiwać np. źródeł osobistej motywacji by tym lepiej motywować swoich pracowników jako menedżer. W efekcie pracy coachingowej odkryje np., że rozumiejąc własne potrzeby oraz styl zarządzania może lepiej porozumiewać się z ludźmi. Może również uznać, że warto zmienić model komunikacji na bardziej liberalny w formie, zaś w patryce oparty na konsultacjach z personelem. W efekcie podejmie taką próbę w realiach biznesowych śledząc i omawiając z coachem skutki swojego eksperymentu.

Tymczasem w mentoringu zadaniem mentee będzie zrealizowanie określonego przez system (np. firmę) sposobu zarządzania personelem i uzyskania w ten sposób maksymalnej efektywności.

Jak łatwo się domyślić coaching sprawdza się w sytuacjach nieskrępowanego wyboru, wobec poszukiwań i koniecznej kreatywność. Lepiej weryfikuje się w branżach, w których dominuje dowolność w stylach zarządzania, liczą się wyniki niestandardowe i wysoka kreatywność zespołu, zaś załogi złożone są z pracowników wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych. Zaliczymy, do takich branż m.in. marketing, public relations, wydawnictwa, media, modę, design, usługi medyczne, konsultacje, doradztwo i inne.

W mentoringu natomiast koncentrujemy się na pogłębianiu już istniejących kompetencji. Mentee ma za zadanie jak najlepiej wpisać się w obowiązujący model zarządzania, procedowania, wykonywania usług lub produkcji. Dlatego do branż, w których lepiej sprawdza się mentoring zaliczymy np. hotelarstwo, usługi restauratorskie, szeroko pojętą sprzedaż, usługi dla ludności, obsługę klienta, produkcję i zarządzanie produkcją, budownictwo, wojsko i wszelkie służby o charakterze dyrektywnym i militarnym (ratownictwo, straż pożarna) itp.

Polecane firmy szkoleniowe:

Coaching szkolenia

Coaching - literatura

Poniżej przedstawiamy literaturę obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Coaching i mentoring w praktyce

Kontakt:

Jeżeli masz pytania związane z coachingiem, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego .

Kontakt

Jeżeli masz pytania odnośnie coachingu zapraszamy do kontaktu z nami.

tel. +48 667 951 750

Copyright

2017 © Copyright by coachingdao.pl. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.